zielona strzałka

Polityka Prywatności

W Stiltz Limited szanujemy prywatność naszych gości i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i prywatności w Internecie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę lub komunikujesz się z nią. Nasze Warunki użytkowania i Polityka prywatności zawierają szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wszelkich przekazanych nam danych osobowych lub wszelkich danych, które możemy od Ciebie zebrać. Niniejsza Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana; dlatego od czasu do czasu należy go poddawać przeglądowi.

  1. Zebrane informacje

 

Dane mogą być gromadzone i przetwarzane podczas działania naszej strony internetowej. Oto sposoby wykonywania tych czynności:

 

1.1 Dane dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej i wszelkich wykorzystywanych zasobów są gromadzone. Takie dane obejmują między innymi: dane o lokalizacji, blogi internetowe, dane o ruchu i wszelkie inne informacje komunikacyjne.

 

1.2 Wszelkie formularze wypełnione na naszej stronie pozwalają nam gromadzić dane, takie jak rejestracja w celu uzyskania informacji lub podczas finalizowania zakupu.

 

1.3 Jeśli z jakiegokolwiek powodu komunikujesz się z naszym personelem lub witryną, możemy zbierać informacje.

 

  1. Wykorzystanie plików cookie

 

Istnieją przypadki, w których możemy używać plików cookie do zbierania informacji statystycznych dotyczących naszych usług dla naszej strony internetowej i naszych reklamodawców. Żadne zebrane informacje nie będą zawierały żadnych danych identyfikacyjnych. Są to dane statystyczne dotyczące naszych gości i sposobu, w jaki korzystali z naszej witryny. Żadne dane osobowe, które mogłyby Cię zidentyfikować, nie będą udostępniane. Możemy gromadzić informacje o Twoim powszechnym korzystaniu z internetu za pomocą pliku cookie. Kiedy są używane, pliki cookie są automatycznie pobierane na komputer. Plik cookie jest przechowywany na dysku twardym wraz z przesłanymi informacjami. Dane wyszukiwane przez plik cookie pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i wszelkie oferowane Ci usługi. Twoja przeglądarka ma możliwość odrzucenia plików cookie. Odbywa się to poprzez ustawienie opcji przeglądarki, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Uwaga: jeśli zrezygnujesz z pobierania plików cookie, niektóre aspekty naszej witryny mogą nie działać lub nie zezwalać na dostęp. Nasi reklamodawcy mogą pobierać pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli są używane, te pliki cookie są pobierane przez kliknięcie reklamy znajdującej się na naszej stronie internetowej.

 

  1. Wykorzystanie przez nas Twoich informacji

 

Przechowywane lub gromadzone informacje o Tobie pomagają nam ulepszać i oferować usługi, których potrzebujesz. Poniższa lista przedstawia, w jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane:

 

3.1 Każde zgłoszenie dotyczące naszej witryny lub personelu pozwala nam na wykorzystanie informacji, które nam przekazujesz, w związku z naszymi produktami lub usługami. Możemy również wysyłać informacje o produktach lub usługach, którymi możesz być zainteresowany, o ile uzyskasz zgodę.

 

3.2 Zobowiązania kontraktowe: Aby spełnić wszelkie zobowiązania, jakie wobec Ciebie poczynimy.

 

3.3 Zmiany lub ulepszenia dokonane na stronie mogą gwarantować wykorzystanie twoich informacji, w odniesieniu do powiadomienia o takich zmianach.

 

3.4 Z istniejącym klientem można się skontaktować w sprawie produktów i usług związanych z jakąkolwiek pozycją z poprzedniej sprzedaży dokonanej na naszej stronie.

 

3.5 Możemy wykorzystywać dane lub zezwalać stronom trzecim na wykorzystywanie informacji niezwiązanych z towarami lub usługami, którymi możesz być zainteresowany. My lub osoby trzecie kontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, gdy w dowolnym momencie wyrazisz zgodę na podstawie zebranych przez nas informacji.

 

3.6 Z każdym nowym klientem możemy się kontaktować tylko przez nas lub osoby trzecie, jeśli wyrażono na to zgodę za pośrednictwem naszej strony. Wysyłamy tylko te wiadomości, na które wyraziłeś zgodę.

 

3.7 Każdy, kto nie chce wyrazić zgody na naszą witrynę lub korzystanie z niej przez osoby trzecie, ma możliwość odmowy. Gdy otrzymamy od Ciebie wycofanie zgody, usuniemy Twoje dane z korespondencji lub komunikacji osób trzecich.

 

3.8 Żadna z zebranych informacji o Tobie nie będzie miała możliwych do zidentyfikowania cech. Informacje udostępniane stronom trzecim mają wyłącznie charakter statystyczny. Nie ujawnimy, kim jesteś, tylko informacje statystyczne o naszych gościach.

 

  1. Przechowywanie danych osobowych

 

4.1 Lokalizacje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą być wykorzystywane do przesyłania danych, które zbieramy o Tobie. Te strony z danymi służą do przechowywania lub przetwarzania twoich informacji. Informacje, które udostępniamy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, mogą być udostępniane pracownikom w oparciu o przetwarzanie i przechowywanie tych danych. Może obejmować takie procesy, jak przetwarzanie płatności lub oferowanie wsparcia w zakresie Twoich usług lub potrzeb związanych z produktem. Personel przetwarzający lub przechowujący informacje może pracować dla naszych dostawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przesyłając swoje dane do użytku, zgadzasz się na to przesyłanie i przechowywanie danych. Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

4.2 Przekazane nam informacje będą przechowywane na bezpiecznych serwerach. Dane transakcji są szyfrowane dla Twojego bezpieczeństwa.

 

4.3 Należy rozumieć, że dane przekazywane przez Internet nie są całkowicie bezpieczne. Nie możemy zagwarantować pełnej ochrony i bezpieczeństwa danych, jedynie podejmujemy wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony informacji przesyłanych do nas drogą elektroniczną. Przesyłanie jakichkolwiek danych przez Ciebie odbywa się na własne ryzyko. W stosownych przypadkach możesz uzyskać dostęp do sekcji naszej witryny, które wymagają podania hasła. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i poufność haseł.

 

  1. Ujawnianie informacji

 

5.1 Możemy ujawnić imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i adresy pocztowe naszym zaufanym / zatwierdzonym dostawcom, agentom lub podwykonawcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania porady dotyczącej sprzedaży, prac budowlanych lub instalacji lub jakiejkolwiek innej powiązanej działalności. Mogą to być między innymi wykonawcy instalacji elektrycznych, konstruktorzy, instalatorzy zewnętrzni (jeśli są wykorzystywani), geodeci i partnerzy administracyjni.

 

5.2 Ujawnienie przez osoby trzecie może nastąpić z następujących powodów:

 

5.2.1 Sprzedaż części lub całości naszej działalności stronie trzeciej może skutkować udostępnieniem twoich informacji.

5.2.2 W dowolnym momencie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy ujawnić informacje o Tobie i Twoich wizytach na naszych stronach.

5.2.3 Aby zapobiec oszustwom i pomóc w ochronie przed oszustwami w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego, możemy ujawniać informacje.

 

  1. Dostępność informacji

Nie możemy zatrzymać danych, które zbieramy o Tobie, zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. Ustawa ta zapewnia dostęp do wszelkich informacji, które możemy o tobie przechowywać. Jeśli chcesz mieć dostęp do naszego zbioru danych dotyczących Ciebie, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych, aby sformułować wniosek o dostęp do danych.

 

  1. Kontakt z nami

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań, próśb lub komentarzy, które możesz mieć na temat naszej Polityki prywatności. Zapraszamy do komunikacji za pośrednictwem adresu e-mail podanego tutaj: opt-out@stiltz.co.uk