zielona strzałka

Zastrzeżenia Prawne

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności zawiera szczegółowe informacje na temat naszych zobowiązań względem naszej witryny internetowej. Przeczytaj w całości niniejsze wyłączenie odpowiedzialności przed skorzystaniem z tej witryny. Korzystanie z Witryny oznacza akceptację warunków niniejszego wyłączenia odpowiedzialności. Od czasu do czasu aktualizujemy to zastrzeżenie, więc prosimy o odwoływanie się do niego w przyszłości.

  1. Korzystanie ze strony internetowej

 

1.1 Masz prawo do korzystania z naszej strony internetowej do własnych celów oraz do drukowania i pobierania materiałów z tej strony pod warunkiem, że nie modyfikujesz żadnych treści bez naszej zgody. Materiały na tej stronie nie mogą być ponownie publikowane online ani offline bez naszej zgody.

 

1.2 Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów w tej Witrynie należą do nas lub naszych licencjodawców i nie mogą być powielane bez naszej uprzedniej zgody.

 

1.3 Z zastrzeżeniem punktu 1.1, żadna część tej Witryny nie może być powielana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

  1. Zachowanie gości

 

2.1 Z wyjątkiem informacji umożliwiających identyfikację osoby, których wykorzystanie jest objęte naszą Polityką prywatności, wszelkie materiały wysyłane lub publikowane na tej stronie internetowej będą uważane za niezastrzeżone i niepoufne. O ile nie zalecisz inaczej, będziemy mogli kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać takie materiały do ​​dowolnych celów.

 

2.2 Korzystając z tej witryny, nie wolno publikować ani wysyłać do niej ani z niej żadnych materiałów, na które nie uzyskałeś wszystkich niezbędnych zgód, są dyskryminujące, obsceniczne, pornograficzne, zniesławiające, mogące podżegać do nienawiści rasowej, z naruszeniem poufności lub prywatności, które może powodować irytację lub niedogodności dla innych, co zachęca do zachowania, które mogłoby zostać uznane za przestępstwo lub stanowiło podstawę do odpowiedzialności cywilnej, lub w inny sposób jest sprzeczne z prawem Zjednoczonego Królestwa;

 

  1. Czas działania witryny

 

3.1 Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że niniejsza Witryna internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jednak strony internetowe czasami napotykają przestoje z powodu serwera i innych problemów technicznych. Dlatego nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli ta strona internetowa będzie w dowolnym momencie niedostępna.

 

 

 

  1. Łącza do i z innych witryn internetowych

 

4.1 Wszelkie łącza do witryn internetowych osób trzecich znajdujące się w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie sprawdziliśmy żadnej witryny internetowej osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie witryny internetowe osób trzecich ani za ich zawartość.

 

4.2 Jeśli chcesz utworzyć łącze do tej Witryny, możesz to zrobić tylko na tej podstawie, że łączysz się z dowolną stroną w tej Witrynie, ale nie kopiujesz, i nie sugerujesz w żaden sposób, że popieramy jakiekolwiek usługi lub produkty chyba że zostało to z nami specjalnie uzgodnione.

 

4.3 Jeśli zdecydujesz się umieścić łącze do naszej witryny internetowej z naruszeniem paragrafu 4.2, w pełni zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku Twoich działań.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności

 

5.1 Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić poprawność informacji w tej Witrynie. Nie gwarantujemy jednak dokładności ani kompletności materiałów w tej Witrynie. Ani my, ani żadna inna strona (zaangażowana lub nie w tworzenie, utrzymywanie lub dostarczanie tej Witryny) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub osoby trzeciej w wyniku Twojej lub korzystanie przez nich z naszej strony internetowej. Wyłączenie to obejmuje koszty obsługi lub naprawy oraz, bez ograniczeń, wszelkie inne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty.

 

  1. Prawo i jurysdykcja

 

6.1 Niniejsza informacja prawna podlega prawu angielskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. Wszelkie spory wynikające z niniejszej informacji prawnej podlegają wyłącznej jurysdykcji Anglii i Walii.

 

  1. Nasze dane kontaktowe

7.1 Nazwa naszej firmy to: Stiltz Limited

 

7.2 Adres naszej firmy to: Stiltz Limited, Building E , Prime Point , Dandy Bank Road, Pensnett Estate,  Kingswinford , DY6 7TD , United Kingdom

 

 

7.3 Nasza rejestracja VAT to: 110156571

 

7.4 Nasze dane kontaktowe można znaleźć tutaj